Kategorie

Regulamin loterii promocyjnej dla subskrybentów newslettera spółki AporVino

Spółka Aporvino S.L., mająca swoją siedzibę pod adresem Av Dr. Félix Rodriguez de la Fuente, 17. Valdemorillo 28210, Madryt (Hiszpania) prowadzi promocję w postaci loterii, skierowaną do wszystkich użytkowników, którzy dokonali subskrypcji jej newsletteru.

1. Cel ustanowienia zasad tej promocji

Mając na celu wzrost liczby rejestracji nowych użytkowników, spółka AporVino rozpoczęła loterię z wygraną w postaci butelki wina (przybliżona wartość pomiędzy 95 a 111 euro) wśród wszystkich użytkowników, którzy subskrybowali jej newsletter, a także obserwują fanpage AporVino na Facebooku facebook.com/aporvino.es, facebook.com/aporvino.es zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie

2. Okres trwania loterii

Niniejsza działalność promocyjna będzie dostępna dla wszystkich użytkowników, którzy są zapisani do newsletteru AporVino a także obserwują fanpage AporVino na Facebooku facebook.com/aporvino.es facebook.com/aporvino.es w czasie trwania loterii. Losowanie odbywać się będzie za każdym razem, gdy liczba osób zapisanych do newsletteru wzrośnie o 1000 od rozpoczęcia promocji lub od ostatniego losowania jak również gdy liczba obserwujących fanpage AporVino na Facebooku zwiększy się również o co najmniej 1000 osób w tym samym czasie. Losowanie odbywać się będzie publicznie, stosowne powiadomienie przekazane będzie przez fanpage AporVino na Facebooku facebook.com/aporvino.es. facebook.com/aporvino.es.

3. Warunki uczestnictwa

W celu wzięcia udziału w loterii należy mieć ukończone 18 lat, być subskrybentem newsletteru AporVino oraz obserwować fanpage AporVino na Facebooku facebook.com/aporvino.es facebook.com/aporvino.es w okresie trwania loterii. Uznaje się iż fanpage AporVino na Facebooku jest obserwowany, w następstwie kliknięcia „Lubię to” i utrzymania takiego statusu. Miejsce zamieszkania użytkownika nie będzie brane pod uwagę, jednakże w przypadku wygranej, nagroda zostanie wysłana jedynie do krajów, do których AporVino realizuje dostawy, czyli takich jak: Hiszpania (kontynent, Baleary, Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla); wszystkie kraje w Unii Europejskiej (z wyjątkiem Azorów i Madery; Wyspy Man i Wysp Normandzkich, Jersey i Guernsey oraz wszystkich departamentów i terytoriów zamorskich Francji, DOM i KOM); Andora i Szwajcaria. Wszyscy pracownicy oraz współpracownicy spółki AporVino oraz jej spółek zależnych są wykluczeni z uczestnictwa w loterii, dotyczy to również ich rodzin oraz każdej innej osoby związanej z niniejszą promocją.

4. Sposób funkcjonowania i udział w loterii

W celu wzięcia udziału w loterii konieczne jest zapisanie się do newsletteru spółki AporVino i obserwowanie fanpage’u AporVino na Facebooku. Subskrypcja newsletteru i udział w losowaniu powoduje, iż użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowy adres e-mail, a następnie potwierdzić go w procesie wpisania na listę subskrybentów. Spółka AporVino, na mocy własnego autorytetu oraz bez wcześniejszego powiadomienia zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnego wpisu, jeżeli uzna go za próbę oszustwa. Dozwolone jest tylko jedno zgłoszenie na osobę. W celu wyboru zwycięzcy, wśród wszystkich adresów e-mail zarejestrowanych w bazie newsletteru, przeprowadzone zostanie losowanie z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

5. Nagrody

Butelka wina (przybliżona wartość pomiędzy 95 i 111 euro) zostanie wylosowana wśród wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Nagroda nie może zostać przeniesiona ani jej wartość nie może ulec spieniężeniu. Brak jest kosztów przesyłki do wszystkich miejsc docelowych w Hiszpanii kontynentalnej; dostawy na Baleary, Wyspy Kanaryjskie, Ceuta, Melilla i do innych krajów objęte zostaną odpowiednią zniżką. Koszty dostawy do Szwajcarii, Andory i jakiegokolwiek innego miejsca przeznaczenia, podlegającego cłom przywozowym i podatkom lokalnym, jak również wszelkim innym opłatom związanym z importem, zostaną pokryte przez klienta w miejscu przeznaczenia.

6. Powiadomienie zwycięzcy

Zwycięzca zostanie powiadomiony poprzez fanpage AporVino na Facebooku: facebook.com/aporvino. Zwycięzca facebook.com/aporvino.es. Zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu ze spółką AporVino za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: [email protected] lub dzwoniąc pod numer telefonu 91 188 89 58 oraz podania swojego imienia, nazwiska, adresu wysyłki oraz przekazania zdjęcia. Jeśli w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia zwycięzcy na fanpage’u AporVino na Facebooku, zwycięzca nie skontaktuje się ze spółką AporVino lub też odrzuci nagrodę, losowanie zostanie powtórzone.

7. Ogłoszenie zwycięzcy

Wyniki losowania zostaną opublikowane na fanpage’u AporVino na Facebooku. Biorąc udział w losowaniu uczestnicy, w celu przekazywania wyników, przyznają spółce AporVino prawo do publikowania ich nazwisk na fanpage’u AporVino na Facebooku. facebook.com/aporvino.es.

8. Przedmiot unormowania

Dodatkowo, po uzyskaniu stosownego zezwolenia, spółka AporVino zastrzega sobie również prawo do publikowania zdjęć na fanpage’u AporVino na Facebooku facebook.com/aporvino.es, przez maksymalny dozwolony okres czasu. facebook.com/aporvino.es. By taking part in the lottery, the winner grants AporVino the rights to use, adapt and publish the photographs to the maximum extent permitted by applicable law.

9. Zachowanie poufności oraz ochrona danych osobowych

Wszelkie informacje przekazywane przez użytkowników muszą być dokładne, aktualne i wiarygodne. Użytkownik pozostaje jedyną stroną odpowiedzialną za fałszywość i niedokładność przekazanych danych, które to dane mogą potencjalnie spowodować szkody w odniesieniu do spółki AporVino lub osób trzecich.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia O ochronie danych osobowych, dalej OLDP, oraz w jej rozporządzeniach, spółka Aporvino S.L. gwarantuje bezpieczeństwo i poufność danych osobowych przekazanych jej przez użytkowników, które to dane zostaną włączone do zautomatyzowanego pliku i wykorzystywane będą wyłącznie w określonych celach. Treść pozostaje własnością użytkowników, którzy mają pełne prawo do jej usunięcia lub dysponowania nią w dowolnym momencie. W celu uzyskania dalszych informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych spółki AporVino. privacy and data protection policy.

Spółka AporVino nie wykorzystuje plików cookie w celu uzyskania danych osobowych. Spółka AporVino wykorzystuje pliki cookie do przechowywania informacji technicznych w celu ułatwienia przeglądania oraz dostępności strony internetowej.

10. Postanowienia różne

Niniejsza loteria podlega postanowieniom polityki prywatności i ochrony danych spółki AporVino. jak również założeniom polityki dotyczącej plików cookie i reklamy internetowej. . Biorąc udział w loterii, użytkownik w pełni akceptuje jej warunki i wymogi prawne.

Ostatnia aktualizacja: Luty -26- 2016 roku


Menu

Kod QR

Ostatnio Oglądane

Brak produktów
Porównaj 0